Yemek Duaları

Yemek Duaları Dini sözler ve mesajlar kategorimiz içinde yer alan konuların dışında şimdi yine sizlerin ilgisini çekeceğine inandığımız konulardan en güzeli ve en ilgi çeken Yemek Duaları nıda arşivimize eklemiş bulunuyoruz. duaları ,sizlerde bilirsiniz özellikle müslüman toplumlarda en kutsal sayılan unsurların başında gelmektedir ki yaşantımız boyunca her zaman dua etmek bizim için oldukça iyi ve geleceğe yönelik olarak bir teminat gibi dikkatleri üzerine çekmekte. Yemek yemeden önce ve sonrasında edeceğimiz Yemek Duaları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu sebep dolayısı ilede bilgi sahibi olmanız maksadı ile çok güzel yemek dualarını siz değerli okuyucularımıza bu konu içinde paylaşmak istedik.

Yemek Duaları

Yemek Duaları

Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz.
Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!
Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden,korkmayan kalpten,doymayan gözden,kabul olunmayan duadan sana sığınırız,
Senden ;sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz,işlerimize kolaylık,kalplerimize genişlik,sofralarımıza bereket ver.
El-Fatiha

Elhamdulillahillezi et amena ve sagana vecealena minel müslimin ,Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, Sefaat ya Rasulullah
Allahümme zid vela tukallil bi hürmetil fatiha.

Nimeti Celilullah , Bereketi Halilullah , Şefaat Ya Rasülullah , Bismillahi açtır Allah’ım , Nimeti taştır Allah’ım , Cemaline ulaştır Allah’ım , Mekke Medineyi dolaştır Allah’ım , Bu sofralar nurdur , Kaza belaları , Geri durdur Allah’ım , Bu sofralar Mamurdur , Bu sofralarda; , Halilibrahim bereketi  Bulundur Allah’ım , Artsın Eksilmesin , Taşsın Dökülmesin , Bu sofranın sahibi , Yokluk kıtlık Görmesin Allah’ım , Yiyenlere helal ,Yedirenlere hayır , hasenat Olması için;Ölmüşlerimizin ruhu için, Allah Rızası için.
El-Fatiha

Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan eyle!

Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!
Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Âilelerinden âhirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini azîz, dilediğini zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!
Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.

Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lutfeyle! Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn
el-Fatiha.

Allah adı ilk sözümüz
İhlas dolu sözümüz
Rabbimize hamdü sena
Afiyet ehli imana
Haram lokma yedirmesin
Kötü kelam dedirtmesin
Bizi darda bırakmasın
Akıbet narda yakmasın
Çok veripte azdırmasın
Az veripte gezdirmesin
Bizi ibadetinden bezdirmesin
Selam olsun enbiyaya evliyaya
Yiyenlere afiyet olsun
Sofralarımıza bereket olsun
Dualarımız kabul olsun
Geçmişlerimize rahmet olsun
EL-FATİHA

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillah elhamdülillah,elhamdülillah illezi et amena vesakana ve cealena minel müslimin . ni’meti celilullah berekati halilullah şefaat ya resulallah. nasib-i cennet daim-i devlet erenlerden immet sofralara bereket ölenlere rahmet kalanlara sağlık selamet .allahümme zid vela tenkus bi hurmeti suretil fatiha.

Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz.Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme! Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden,korkmayan kalpten,doymayan gözden,kabul olunmayan duadan sana sığınırız, Senden ;sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz,işlerimize kolaylık,kalplerimize genişlik,sofralarımıza bereket ver. El-Fatiha.

Elhamdü lillâlillezi et’amenâ ve sekanâ ve cealenâ minel müslimin et’amene-Allâhü min taâm-il cenneti. Ve sekanâ-Âllâhü min şarâb-il kevseri ve zevvecnâ-Allâhu bihûril’ayni. Bi-hürmetil enbiyâi velmürseline velhamdü lillâhi Rabbil âlemin.

Allahümmerzuknâ ıyşen bilâ belâin, ve amelen bilâ riyâin, ve dînen bilâ hevâin, ve afven bile ikâbin, ve mağfiraten bilâ azâbin, ve cenneten bilâ hisâbin, ve rü’yeten bilâ hicâbin, bilütfike ve keremike yâ ekremel ekremine veyâ erhamerrâhimin. Ni’meti celîlullah, bereketi halîlullah, şefaat yâ Resulellah. Elhamdülillâhillezi et’amenâ vesekânâ ve cealenâ minel-müslimin. Verahmetullahi ve berekâtühu alâ sâhibit-taâm vel-âkilin vel-hâdimin vel-hâzirin. Allahümme zid velâ tenkus bini’metike bihürmetil-fâtiha.

Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym. El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.

“Bu Yemek Duasının Arapça Okunuşu” 1:
Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.
El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.

“Okunan Arapça Yemek Duasının Türkçe Çevrilmiş Hali” 1:
Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.

Türkçe Rahat Okuyup Anlıyabileceğiniz ve Yapabileceğiniz Bir Yemek Duası

Taziye Mesajları

Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!
Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız,
Senden; sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz, işlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver.
El-Fatiha

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.