Yemek Duaları

  Yemek Duaları
  Yemek Duaları

  Dini sözler ve mesajlar kategorimiz içinde yer alan konuların dışında şimdi yine sizlerin ilgisini çekeceğine inandığımız konulardan en güzeli ve en ilgi çeken Yemek Dualarınıda arşivimize eklemiş bulunuyoruz. Dualar,sizlerde bilirsiniz özellikle müslüman toplumlarda en kutsal sayılan unsurların başında gelmektedir ki yaşantımız boyunca her zaman dua etmek bizim için oldukça iyi ve geleceğe yönelik olarak bir teminat gibi dikkatleri üzerine çekmekte. Yemek yemeden önce ve sonrasında edeceğimiz yemek duaları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu sebep dolayısı ilede bilgi sahibi olmanız maksadı ile çok güzel yemek dualarını siz değerli okuyucularımıza bu konu içinde paylaşmak istedik.

  Yemek Duaları:

  Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz.
  Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!
  Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden,korkmayan kalpten,doymayan gözden,kabul olunmayan duadan sana sığınırız,
  Senden ;sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz,işlerimize kolaylık,kalplerimize genişlik,sofralarımıza bereket ver.
  El-Fatiha

  Elhamdulillahillezi et amena ve sagana vecealena minel müslimin ,Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, Sefaat ya Rasulullah
  Allahümme zid vela tukallil bi hürmetil fatiha.

  Nimeti Celilullah
  Bereketi Halilullah
  Şefaat Ya Rasülullah
  Bismillahi açtır Allah’ım
  Nimeti taştır Allah’ım
  Cemaline ulaştır Allah’ım
  Mekke Medineyi dolaştır Allah’ım
  Bu sofralar nurdur
  Kaza belaları
  Geri durdur Allah’ım
  Bu sofralar Mamurdur
  Bu sofralarda;
  Halilibrahim bereketi
  Bulundur Allah’ım
  Artsın Eksilmesin
  Taşsın Dökülmesin
  Bu sofranın sahibi
  Yokluk kıtlık
  Görmesin Allah’ım
  Yiyenlere helal ,Yedirenlere hayır , hasenat Olması için;Ölmüşlerimizin ruhu için, Allah Rızası için…
  El-Fatiha

  Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

  Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan eyle!

  Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!
  Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

  Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Âilelerinden âhirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

  Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini azîz, dilediğini zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!
  Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.

  Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lutfeyle! Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn
  el-Fatiha.

   

  Allah adı ilk sözümüz
  İhlas dolu sözümüz
  Rabbimize hamdü sena
  Afiyet ehli imana
  Haram lokma yedirmesin
  Kötü kelam dedirtmesin
  Bizi darda bırakmasın
  Akıbet narda yakmasın
  Çok veripte azdırmasın
  Az veripte gezdirmesin
  Bizi ibadetinden bezdirmesin
  Selam olsun enbiyaya evliyaya
  Yiyenlere afiyet olsun
  Sofralarımıza bereket olsun
  Dualarımız kabul olsun
  Geçmişlerimize rahmet olsun
  EL-FATİHA

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Elhamdülillah elhamdülillah,elhamdülillah illezi et amena vesakana ve cealena minel müslimin . ni’meti celilullah berekati halilullah şefaat ya resulallah. nasib-i cennet daim-i devlet erenlerden immet sofralara bereket ölenlere rahmet kalanlara sağlık selamet .allahümme zid vela tenkus bi hurmeti suretil fatiha.

  Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz.Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme! Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden,korkmayan kalpten,doymayan gözden,kabul olunmayan duadan sana sığınırız, Senden ;sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz,işlerimize kolaylık,kalplerimize genişlik,sofralarımıza bereket ver. El-Fatiha.

  Elhamdü lillâlillezi et’amenâ ve sekanâ ve cealenâ minel müslimin et’amene-Allâhü min taâm-il cenneti. Ve sekanâ-Âllâhü min şarâb-il kevseri ve zevvecnâ-Allâhu bihûril’ayni. Bi-hürmetil enbiyâi velmürseline velhamdü lillâhi Rabbil âlemin.

  Allahümmerzuknâ ıyşen bilâ belâin, ve amelen bilâ riyâin, ve dînen bilâ hevâin, ve afven bile ikâbin, ve mağfiraten bilâ azâbin, ve cenneten bilâ hisâbin, ve rü’yeten bilâ hicâbin, bilütfike ve keremike yâ ekremel ekremine veyâ erhamerrâhimin. Ni’meti celîlullah, bereketi halîlullah, şefaat yâ Resulellah. Elhamdülillâhillezi et’amenâ vesekânâ ve cealenâ minel-müslimin. Verahmetullahi ve berekâtühu alâ sâhibit-taâm vel-âkilin vel-hâdimin vel-hâzirin. Allahümme zid velâ tenkus bini’metike bihürmetil-fâtiha.

  Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym. El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  This div height required for enabling the sticky sidebar
  Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :