Flezof Platon Sözleri

Flezof Platon Sözleri Platon Yunan filozofudur. Edebi alanı çok gelişmiş olan platon düşüncelerini çok güçlü bir dil ile anlatmış ve asırlar boyu geniş kitlelere yayılmasını sağlamıştır. İnsanlar farklı görüşlere sahip olan Platonu yaşarken iyi anlayamamış ve öldükten sonra düşünceleri insanlara farklı bakış açıları sunmuştur. Flezof Platon Sözleri  insanlara geniş ufuklar sunmuştur. Felsefi görüşleri tartışmalara sebep olan Platon dini inançları etkiler niteliktedir. Platon ahlak ve kültüre sahip bir kimse olarak insanları kendine hayran bırakmıştır. Platon kendi görüşlerini zamanla yeniden düşünmüş ve döneme göre düşünce yapısı da değişmiştir.Flezof Platon Sözleri çok güçlü olup geniş kitleleri kendine hayran bırakmıştır. Güçlü edebi yapısı ile düşünceleri yayılmıştır.

Flezof Platon Sözleri

Flezof Platon Sözleri

Aşk insanın zihnini ele geçiren ve düşünce yapısı bozan bir çeşit hastalıktır.

En yüce galibiyet insanın kendisini tanıyarak, kendi benliğini fethetmesidir.

Kimsenin sizi sevmesi için çabalamanız gerekmiyor. Yapmanız gereken sizi sevmek isteyenlere müsaade etmektir.

Dost dediğin göründüğü gibi iyi olan kimsedir.

Çirkin olan bir şey varsa oda bildiğin şeyi söylemeyip susmaktır.

Yöneticinin en büyük görevi durmadan çalışmak ve ahlaki bir düzen oluşturmaktır.

Bir insan aşık olmayı bilmiyor ise sürekli birilerini övmek zorunda kalır.

Kötülüklerin başında ceza ile sonuçlanması gereken haksızlıkların cezasız bırakılmasıdır.

Aşık olan insanın eli kaleme sarılır sonucunda kişi şair olur.

Bulunduğun makamı kaybettiğinde asla üzülme. Çünkü güneş doğar ve zamanı gelince batar. Makama sahip olursun ve zamanı dolunca başkasına devretmen gerekir.

İyi insanlar gerekli olan doğru davranışlarda bulunmak için var olan bir yasaya ihtiyaç duymazlar. Kötü insanlar ise doğru davranışlar için yasalar olsa da çiğnemek için bir fırsat bulurlar.

İnsanları akıllı kılacak olan şey sadece hayadır.

Kolunuzun kangren olduğunda tüm vücuda yayılmaması için uzuv kesilir. Kesilmese hayati tehlike vardır. Yani önlem alınmaz ise kötülük daha büyük kötülüğe sebep olur.

Bilgi sahibi bir insan konuluyor ise söylemesi gerekenler vardır. Aptal insanlar ise konuşmak için konuşurlar.

Sevdiğinizde bunu davranışlarınız ile belli edin. Dertlerinizi ise samimi olduğunuz insanlar ile paylaşın. Dert dediğin herkes ile paylaşılmaz. Mutlu olmak için insanlar ile gönül bağları kurun.

Bilgiye sahip iseniz iyiye ulaşırsınız.

Bedeli ne olursa olsun her zaman dürüst olun. Asla doğrudan ve hakikatten ayrılmayın. Aksi takdirde şu an olduğunuz durumdan daha zor bir duruma katlanmak zorunda kalırsınız.

Güzel adetler insanları birbirine yaklaştırır iken, toplum düzenini de sağlar. Güzel adetlerin devamı için yaymaya özen gösterin. Unutturmamak ve sağlamlaştırmak için güzel olan adetleri genç nesillere öğretin.

Amaç doğru bir karar vermek ise bilginiz ile yola çıkın, var olan rakamlar ile değil.

En kötü aldatma kişinin kendisini aldatmasıdır.

Sanatın temeli kazanma ve varlığını ortaya koymaktır.

Başlamak bir iş için gerekli olan en önemli detaydır.

Hekimlerin yaptığı en büyük hatası ruhu iyileştirmeden önce bedeni iyileştirmek için tedavi planlamaktır.

Küçük işlere gereğinden fazla değer veren insanlar büyük işleri başaramayacak kadar becerikli olmayanlardır.

Mutlu olmak istiyor isen bilgi edinmeye bak.

Öğretmenlik fark yaratan bir sanattır.

Ölü canlar bir savaşın sonunu görenlerdir.

Bir insan akıllı olabilir. Ancak akıllı olduğunu başkalarının tasdik etmesini istemek yanlış olandır.

Yaşamış olduğun bir hayatı sorgulamıyor isen yaşamış sayılmazsın.

Kullanmadığın bir kafa şeytana ait olan bir çalışma odası gibidir.

Beden ruhu taşıyan bir mezarlık gibidir.

Doğru bir düşünce arıyorsan bilgiyi ara.

Görünen her şey değişime uğrar. Ama görünmeyen her şey olduğu gibi kalır.

Cesaret dediğin bir tehlike ile karşılaştığında aklın en iyi şekilde kullanılmasıdır.

Bilinen bir şeyi araştırmak ne kadar boş bir davranış ise, bilinmeyen bir şeyi araştırmak o kadar imkansızdır.

Düşünen insan ruhu kendi kendine konuşarak bir karara varır.

Adaletli olmak her insanı bulunduğu konuma göre değerlendirmektir.

İnsanlar için en büyük ödül olan zekâ asla kötüyü kabul etmez sadece iyi için vardır.

Tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey planlanmıştır ve plan dahilinde karşına çıkar her şey.

Bilgisizliğin kötü olma sebebi kendinde olmayan vasıflara sahip olduğunu düşünmektir.

İnsanlar her zaman mağara içinde, karanlık arasında yaşarlar. Ancak peygamberler ve filozoflar istisna. Mağaranın dışında yaşananları bilen bu kişiler bunu mağara içinde yaşayanlara anlatarak gerçekleri anlatmaya çalışırlar. Fakat yaşam biçimlerini alışkanlık haline getirenlerin tepkisi sert olur.

İnsanlar iki sınıfa ayrılırlar. Çabuk güvenip çabuk vazgeçenler. Zamanla güvenip, vazgeçmeyenler.

Bir çocuğun karanlıktan korkması hoş görülebilir. Ancak yetişkinlerin aydınlıktan korkması kadar korkunç bir şey olamaz.

Bir insana terbiye vermenin asıl amacı benliklerinde gizli olan yetenekleri ortaya çıkarmaktır.

İnsanlar tarafından iyi olarak nitelendirilenler hukuk kurallarına uyan kişilerdir.

Haya sahibi olmayan insanlar kötülük yapmaktan hoşlanırlar.

Flezof Paulo Coelho

Hayatta karşılaştığınız her insan sizin yaşadığınız gibi zorlu bir hayata sahip olmaktadır. Bu sebeple karşınızda duran kişiye karşı düşünceli davranın.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.