Kadir Gecesi Mesajları

Kadir Gecesi Mesajları Kaderlerin yazıldığı, yeni sayfaların açıldığı mübarek Kadir Gecesi, tüm inananlar için en özel gecelerden biridir. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Başsağlığı Mesajları tüm alemlerin bilgiyle donatıldığı, insanlık aleminin rehberle buluştuğu gecedir. Kadir Gecesi Mesajları Kendini unutmuşların, yolunu şaşırmışların, yoldan sapmışların yola getirildiği aydınlıkla donatıldığı en mübarek günlerden biridir. Allah, yüce Kitab’ında ”bin aydan daha hayırlı” olarak tanımlamaktadır. İnsanların önceki günahları affolunur, tövbelerine mağfiret edilir. Kadir Gecesi Mesajları Gönülden isteyene, Rahman’ dan talep edene Kur’an ışığında ilim verilir. Kadr Suresi 1-5. ayetlerde, Kadir Gecesi’nin lütfu anlatılmaktadır.

Kadir Gecesi Mesajları nefsimizi arındıracak muhabbetimizi dualarla pekiştirecek kardeşliğimizi devam ettirecek gece olması dileğiyle kadir gecemiz kutlu olsun

Kadir Gecesi Mesajları

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr

Hiç şüphesiz, biz O’ nu Kadr Gecesi’nde indirdik.

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr

Kadir Gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?

Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin

Bin aydan daha hayırlıdır, Kadir Gecesi.

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Melekler ve Ruh o gecede her bir emir için inerler.

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr

Selamdır (selamettedir), o gece… fecrin doğuşuna kadar.

Yüce Kitap Kur’an-ı Kerim, kaderin ve kaderlerin yazıldığı o gecenin, güneşin doğuluna kadar selamette olduğunu, insanlığın ve yeryüzünün selametle kuşatıldığını bildirmektedir. Gecenin karanlığı ile güneşin doğuşunu incecik bir iplik ayrımı belirlemektedir. O gece de semaya açılan eller, gönüllerden yükselen dualar eşliğinde, yeryüzü- gök kubbe ve tüm alemler, selâm edilerek eminliği sağlanır.

Kadir gecesinin zamanını Allah, inananların gönüllerine müjdelemektedir. Tam tarihi net olarak bildirilmeyen hayr- mübarek geceden ”sana bildiren nedir?” olarak bahsedilmektedir. Ramazan ayı boyunca meleklerin, Allah dostlarının yeryüzü sofralarına konuk olduğundan bahsedilir.

Bin aydan, ortalama 79 yıllık insan ömründen daha hayırlı kılınan gece, teminattır yer yüzüne ve insanoğullarına.

Müminler ve tüm yaratılanlar için o gece; melekler ve Ruh, yeryüzüne inmektedir. Allah katında olduğuna inanılan Levh-i Mahfuz’un kalbinden inen Kur’an-ı Kerim, alemlere Rahmet olarak gönderilen son peygamber Muhammed Mustafa’nın kalbine, dimağına Cebrail vasıtasıyla nüfus ettirilmiştir.

Hem Müslümanlara hem de tüm insanlığa gönderilen tek peygamber Hz. Muhammed, Kadr Gecesi’nde Kur’an’la, Allah ilmiyle buluşmuştur. ” Onu biz indirdik, O’nu koruyacak olanda bizleriz” ayeti ile Allah’ın ahdi bildirilmiştir. Duhan suresi 2. ayetinde; Vel kitâbil mubîn ayetiyle ” and olsun açıklanmış, apaçık kitaba” denilmektedir.

Geçmiş tüm günahların affı ve mağfireti olanağı sunulan gece, inananların kalbine bildirilerek, secdeye davet edilirler. O gece değil sadece, tüm gün boyunca kalpten geçirilenler önem teşkil edilir. Neye niyet edildiğine, neyin istenildiğine ve düşüncelerinize dikkat ederek özenle seçilmelidir.

Sineden geçenlere amin diyen melekler, o gece dualarınız destekler. Sineden geçenlere ” buyur” diyen Rab, o gecede ”ol ” der. Sineden geçenlerin delil teşkil edildiği o gecede, Rahman alemleri kudretiyle donatır.

Kadir Gecesi’nde edilen ibadetler, edilen dualar, affı istenen günahlar, mağfireti isteyen tövbeler kabul edilir. Allah, Dünya’yı o gecede melekleri ile korunaklı kılar.

” Lebbeyk, Allahümme lebbeyk” niyetiyle secde edilmeli, tapınmadan kaçınan Yüce Allah’ a şükran ve şükür sunulmalıdır.

Kutsal Kitap Kur’an-ı Kerim’ de o geceye dair ibadet şekli belirtilmemiştir. Müminlerin samimiyetine tecelli eden Aziz Allah, Hak Kitap ve Hak Söz’ü o gecede indirmiştir. Sırf bu yüzden, rehberimiz Kur’an için o gece şükür ve teşekkür ibadetlerini gerçekleştirmek gereklidir.

Kadr Gecesi’nde melekler ve Ruh ” Lebbeyk” diyerek yeryüzüne konuk olurlar. ” Buyr Allah’ ım. Sen buyurdun ben geldim” sözleriyle tıpkı Kabe’ yi tavaf eden insanlar gibi yeryüzünü tavaf ederler.

Kur’an gelmiş geçmiş tüm nesillere, kıyamete kadar korunarak ışık ve yol gösterici olarak ” Ruh” eşliğinde indirilmiştir. Gecenin mahiyeti ”Rul’ül Kuds” bilgisi olarak verilmektedir.
Yine Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde Ruh’un ve Kadir gecesinin açıklamalarından bahsedilmektedir. Kuran’ın iniş amacı şu şekilde ayet ile açıklanır;

(Ey Muhammed) De ki: “Ruhu’l- Kudüs, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur’an’ı Rabbinden hak olarak indirdi.”

Bin aydan hayırlı, Allah’ın yarattıklarına hediyesi mübarek Kadir Gecesi idrakine varmak, tam manasıyla Rabbin emirlerini kavramak için Kuran’ı okumak, anlamak gereklidir. Okumak, tam manasıyla kavramaya yeterli değildir. Kadir gecesi ibadet ve duaları Kuran’ı Kerim’in ayetleri ışığında yapılmalıdır.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun.

Nefsimizi arındıracak, muhabbetimizi dualarla pekiştirecek, kardeşliğimizi devam ettirecek bir gece olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle Kadir Geceniz Mübarek olsun.

Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir geceniz kutlu olsun.

Bu mübarek gecenin bereketinden nasiplenmek umuduyla Kadir Geceniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e! Hayırlı kandiller.

Kadir Gecesi Mesajları

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.