Kadir Gecesi Mesajları

  Kadir Gecesi Mesajları
  Kadir Gecesi Mesajları

  Kadir Gecesi Mesajları Kaderlerin yazıldığı, yeni sayfaların açıldığı mübarek Kadir Gecesi, tüm inananlar için en özel gecelerden biridir. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi, tüm alemlerin bilgiyle donatıldığı, insanlık aleminin rehberle buluştuğu gecedir. Kendini unutmuşların, yolunu şaşırmışların, yoldan sapmışların yola getirildiği aydınlıkla donatıldığı en mübarek günlerden biridir. Allah, yüce Kitab’ında ”bin aydan daha hayırlı” olarak tanımlamaktadır. İnsanların önceki günahları affolunur, tövbelerine mağfiret edilir. Gönülden isteyene, Rahman’ dan talep edene Kur’an ışığında ilim verilir. Kadr Suresi 1-5. ayetlerde, Kadir Gecesi’nin lütfu anlatılmaktadır.
                                              Kadir Gecesi Mesajları
  ”İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr”

  ” Hiç şüphesiz, biz O’ nu Kadr Gecesi’nde indirdik.

  Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr

  Kadir Gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?

  Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin

  Bin aydan daha hayırlıdır, Kadir Gecesi.

  Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

  Melekler ve Ruh o gecede her bir emir için inerler.

  Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr

  Selamdır (selamettedir), o gece… fecrin doğuşuna kadar.”

  Yüce Kitap Kur’an-ı Kerim, kaderin ve kaderlerin yazıldığı o gecenin, güneşin doğuluna kadar selamette olduğunu, insanlığın ve yeryüzünün selametle kuşatıldığını bildirmektedir. Gecenin karanlığı ile güneşin doğuşunu incecik bir iplik ayrımı belirlemektedir. O gece de semaya açılan eller, gönüllerden yükselen dualar eşliğinde, yeryüzü- gök kubbe ve tüm alemler, selâm edilerek eminliği sağlanır.

  Kadir gecesinin zamanını Allah, inananların gönüllerine müjdelemektedir. Tam tarihi net olarak bildirilmeyen hayr- mübarek geceden ”sana bildiren nedir?” olarak bahsedilmektedir. Ramazan ayı boyunca meleklerin, Allah dostlarının yeryüzü sofralarına konuk olduğundan bahsedilir.

  Bin aydan, ortalama 79 yıllık insan ömründen daha hayırlı kılınan gece, teminattır yer yüzüne ve insanoğullarına.

  Müminler ve tüm yaratılanlar için o gece; melekler ve Ruh, yeryüzüne inmektedir. Allah katında olduğuna inanılan Levh-i Mahfuz’un kalbinden inen Kur’an-ı Kerim, alemlere Rahmet olarak gönderilen son peygamber Muhammed Mustafa’nın kalbine, dimağına Cebrail vasıtasıyla nüfus ettirilmiştir.

  Hem Müslümanlara hem de tüm insanlığa gönderilen tek peygamber Hz. Muhammed, Kadr Gecesi’nde Kur’an’la, Allah ilmiyle buluşmuştur. ” Onu biz indirdik, O’nu koruyacak olanda bizleriz” ayeti ile Allah’ın ahdi bildirilmiştir. Duhan suresi 2. ayetinde; Vel kitâbil mubîn ayetiyle ” and olsun açıklanmış, apaçık kitaba” denilmektedir.

  Geçmiş tüm günahların affı ve mağfireti olanağı sunulan gece, inananların kalbine bildirilerek, secdeye davet edilirler. O gece değil sadece, tüm gün boyunca kalpten geçirilenler önem teşkil edilir. Neye niyet edildiğine, neyin istenildiğine ve düşüncelerinize dikkat ederek özenle seçilmelidir.

  Sineden geçenlere amin diyen melekler, o gece dualarınız destekler. Sineden geçenlere ” buyur” diyen Rab, o gecede ”ol ” der. Sineden geçenlerin delil teşkil edildiği o gecede, Rahman alemleri kudretiyle donatır.

  Kadir Gecesi’nde edilen ibadetler, edilen dualar, affı istenen günahlar, mağfireti isteyen tövbeler kabul edilir. Allah, Dünya’yı o gecede melekleri ile korunaklı kılar.

  ” Lebbeyk, Allahümme lebbeyk” niyetiyle secde edilmeli, tapınmadan kaçınan Yüce Allah’ a şükran ve şükür sunulmalıdır.

  Kutsal Kitap Kur’an-ı Kerim’ de o geceye dair ibadet şekli belirtilmemiştir. Müminlerin samimiyetine tecelli eden Aziz Allah, Hak Kitap ve Hak Söz’ü o gecede indirmiştir. Sırf bu yüzden, rehberimiz Kur’an için o gece şükür ve teşekkür ibadetlerini gerçekleştirmek gereklidir.

  Kadr Gecesi’nde melekler ve Ruh ” Lebbeyk” diyerek yeryüzüne konuk olurlar. ” Buyr Allah’ ım. Sen buyurdun ben geldim” sözleriyle tıpkı Kabe’ yi tavaf eden insanlar gibi yeryüzünü tavaf ederler.

  Kur’an gelmiş geçmiş tüm nesillere, kıyamete kadar korunarak ışık ve yol gösterici olarak ” Ruh” eşliğinde indirilmiştir. Gecenin mahiyeti ”Rul’ül Kuds” bilgisi olarak verilmektedir.
  Yine Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde Ruh’un ve Kadir gecesinin açıklamalarından bahsedilmektedir. Kuran’ın iniş amacı şu şekilde ayet ile açıklanır;

  (Ey Muhammed) De ki: “Ruhu’l- Kudüs, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur’an’ı Rabbinden hak olarak indirdi.”

  Bin aydan hayırlı, Allah’ın yarattıklarına hediyesi mübarek Kadir Gecesi idrakine varmak, tam manasıyla Rabbin emirlerini kavramak için Kuran’ı okumak, anlamak gereklidir. Okumak, tam manasıyla kavramaya yeterli değildir. Kadir gecesi ibadet ve duaları Kuran’ı Kerim’in ayetleri ışığında yapılmalıdır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  This div height required for enabling the sticky sidebar
  Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :