Fidel Castro Sözleri

Fidel Castro Sözleri Küba devriminin lideri olan ve Küba’ya farklı bir düzen sunan Fidel Castro düşünce yapısı ile insanlara özgürlük düşüncesini aşılamıştır. Hukuk bölümünden mezun olan Fidel Castro Sözleri ile her zaman adaleti savunmuştur. Kısa bir süre hapis hayatı yaşayan Fidel Castro özgürlüğün getirilerini daha iyi anlamış ve insanların özgürlüğü için çalışmıştır. Başbakanlığa getirilen Fidel Castro köklü bir değişim yapmış. İnsan hayatına bir düzen getirilmiştir. Adaleti ve özgürlüğü savunan Castro ürün bedeli olan fiyatları ve yaşamın gereği olan barınak ihtiyacı karşılığı ödenen kiraları düşürdü. Fidel Castro Sözleri ile insanca yaşamayı anlatmıştır. Kısa sürede çok farklı yönetim sundu ve herkesçe sevildi.

Fidel Castro Sözleri

Fidel Castro Sözleri

Devrim geçmiş ile gelecek arasında geçen uzun süreli bir savaştır.

Kapitalizm riyakarlık, savaş ve iki çekişmeleri getirdiği için yıkıcı ve tiksindiricidir.

Devrim zorluklar ile gelen bir mücadeledir. Üzeri gül yapraklar ile donanmış kuş tüyü yataklara yer yoktur devrimde.

Devrim için bu mücadeleye inanmış bir avuç insan yeterlidir. Çünkü devrimin temeli inanmaktır.

İnsanlar sosyalizmi başarısız olarak nitelendirir iken kapitalizmi yüceltir. Kapitalizmin başarısı nedir?

Daha iyi bir dünya için yapılacaklar vardır. İnsanlığı kurtarmak ve yaşam şartlarını düzeltmek mümkündür.

Yahudi soykırımı benzeri olmayan bir vahşettir.

İnsanların saygı duydukları kişiler verilen görevi kusursuz bir şekilde yerine getiren kişilerdir.

Ben benliğimin vazgeçilmezi olan beni farklı kılan düşüncelerimden, devrimden ve siyasetten asla vazgeçmeyeceğim.

Dünyaya bir daha gelme imkanım olsa bir devrimci yerine yazar olmak isterim.

Elden ayaktan düşen ve başkasına muhtaç olan kimse bence yaşamamalıdır.

Bir siyasi olayı tartışmak için bugünü değil siyasi olayın var olduğu dönemi yargılamak ve tartışmak gerekir.

Ben bugün Küba’yı özgürlüğüne kavuşturmak ve kurtarmak için geldim.

Dünyada var olan her düzen çalışma sonucu değiştirilebilir. Yönetimde imkansız diye bir şey yoktur.

İnsanın kişisel istek ve arzuların bir topluluğun birlikte yaşadığı vatandan daha üstün ya da öncelikli değildir. Bu sebeple hiçbirimiz vatanımızın iyiliği dışında bir düşünceye sahip değiliz.

Dini inançta temel dayanak mantık olmalıdır. Mantığa ters düşen bir inanca sahip olmak doğru değildir.

Tarih beni bu davada beraat edecektir. Bu sebeple sizin benimle ilgili düşünceniz önemli değildir.

Kapitalizmin ekonomisi hakkında bilgiler edinip eğitim aldıkça bunun ne kadar yanlış olduğunu gördüm. Kapitalizmin insan üzerinde ki olumsuz etkilerini ve yanlışlarını gördükten sonra kapitalizme karşı savaşıp galibiyet kazanabileceğimi düşündüm.

Ben her zaman bilinen gerçekler ve var olması gereken adaleti sağlamak için savaşırım.

Bir gün Amerika’da varlığını sürdüren kapitalizm sistemi de yıkılmaya mahkumdur. Çünkü hiçbir zaman var olan düzen sonsuza kadar varlığını sürdüremez. Bir gün bir zümreyi yücelten bu sistem yok olacaktır.

ABD’nin İngiliz’e bağlı olduğu dönemlerde İngilizlere Birleşik Devletler’in bağımsız olma ihtimali sorulduğunda imkansız yanıtı alınırdı.

Dünyada’ ki petrol yataklarının büyük kısmı Arap topraklarındadır. Bu sebeple ABD, Arap ülkelerine karşı sürekli planlar yapar.

İspanyol sömürgesinden kurulan son ülke Küba’dır. Ancak emperyalizme karşı savaşan ve bu düzeni yıkan ilk ülke Küba olmuştur.

Halkımı sevmek bana puroyu bırakmam gerektiğini gösterdi. Bıraktım ve puro içmeyi hiç özlemedim.

Kapitalizm yoksulluğa çözüm bulamaz, yoksulluğu çözmek için bir plana ve ahlaka sahip olmayan kapitalizm halka hiçbir zaman eşit davranmaz.

Devrim hayat kadınlarına dahi eğitim imkanı sunar.

Sakalım bana ülkemle ilgili yapmam gerekenleri ve yaptıklarımı hatırlatıyor. Bu sebeple sakalımı kesemem. Sakalımı kesmeye karar verdiğimde ülkeme karşı yerine getirmem gereken tüm sorumluluklarımı yapmışım demektir.

Devrimcilerin görevi devrim yapmak ve fark yaratmaktır.

Diktatörler basın özgürlüğünü sınırlar ve karşıt düşünceleri bastırır. Özgür bir basın diktatörlük için sadece sorundur.

Kültür, bilim ve sanat insanlığın olduğu yerde yükselir. İnsanların olmadığı yerde kelimelerden ibarettir.

Askeri bir mafya arıyorsanız oda NATO’dur.

Savaşımızın bitmesi için ya zaferi kazanacağız ya da son savaşçımızın da ölmesine kadar devam edeceğiz.

Savaşı bitirmek zor, savaş çıkarmak ise kolaydır.

Tanrının Türklere verdiği en güzel hediye ulu önder Atatürk’tür.

Düşmanın seni ödüllendiriyor ise ters giden bir şeyler var demektir.

Diktatör yenilir ise düştüğü yerden kalkmaz. Ancak biz yenilir isek vazgeçmez ve yeniden deneriz.

Kadınların eğitim gördüğü ülkelerde refah seviyesinin yüksek olması tesadüf değil kaçınılmaz bir gerçektir.

Bazıları para ile oynasın diye bazılarının sefillik içinde yaşaması neden gerekiyor.

Birilerinin ayağı yerden kesilsin diye neden bazıları çıplak ayakla yol kat etmek zorunda.

Muhsin Yazıcıoğlu Sözleri

Dilenciye verdiğin bir lokma ekmek seni iyi insan etmez. Seni iyi eden insan edecek olan sen açken ekmeğini dilenci ile paylaşmandır.

Üzerinde yaşadığımız ülkemiz petrol yatakları gibi zenginlik sunacak maden yataklarına sahip olmasa da onlara eşit davranacak ve insan onurunu koruyacak muamele edecek bir düzene sahiptir.

Ben bir devrimciyim. Ancak Atatürk’ün yaptıklarını yapamazdım. Asıl övülmesi gereken ve anılması gereken Atatürk’tür. Çünkü çok büyük bir devrim yaptım ancak Atatürk’ün yaptıklarının zerresini yapamazdım.

One Response
  1. Velit 2 sene ago

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.